..:یا رب:..
توسط : mostafa2_gh

می گذشت از در مسجد نفس آلوده سگی

گذر خویش ز درگاه تو یادم آمد

دوشنبه 12/6/1386 - 12:21
پسندیدم 0
UserName