مناجات
توسط : hamid9335

خدا يا اي كس كه همه چيز فقط از آن توست

و فقط توسط تو اداره مي شود

و هيچ شريكي ند اري

تو و نعماتت توجه مرا به خود جلب كرده است

چه صحيح و زيبا است خدايت

چه زيبا خدايي مي كني

چه دلنشين عطا مي كني

و چقدر جالب است كه همه چيز را به سوي كمال اخروي سوق

مي دهي ...

دوشنبه 12/6/1386 - 12:13
پسندیدم 0
UserName