كيبورد
توسط : saeed0700
 

Esc لغو عمليات در حال انجام.
F1
راهنما
.
F2
در حالت
عادي تغيير نام آيتم (هاي) انتخاب شده . در برنامه هاي قديمي تر (معمولا تحت داس)ذخيره فايل جاري.
F3
جستجو
.
F4
باز كردن ليست پايين رونده
Address Bar
F5
به روز آوري
Refresh
F6
مانند كليد
Tab بين اجزاي مختلف پنجره جاري سوييچ مي كند.
F10
پرش
به منو هاي اصلي يك پنجره مثلFile,Edit,View,...
F11
پنجره جاري را تمام صفحه مي
كند.
PrintScreen
در ويندوز از كل صفحه نمايش يك عكس مي گيرد و آن را در حافظه
كليپ بورد قرار مي دهد و ما مي توانيم در يك برنامه ويرايش عكس مثل Ms-Paint آن را Paste كنيد .
Tab
بين اجزاي پنجره جاري سوييچ مي كند
.
Space
در حالت مرورگر
اينترنت اكسپلورر صفحه جاري را به پايين مي برد .مثل Page Down
BackSpace
در
حالت عادي يعني در مرور ويندوز يك مرحله به بالاتر ميرود (معادل Up) و در مرورگر اينترنت اكسپلورر معادل Back است.
Home
رفتن به اول خط در حالت ويرايش متن و
رفتن به اول صفحه در حالت مرور.
End
رفتن به آخر خط در حالت ويرايش متن و رفتن
به آخر صفحه در حالت مرور.
PageUp
در حالت مرور چه در اينترنت و چه در ويندوز و
معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا مي رود.
PageDown
در حالت مرور چه در
اينترنت و چه در ويندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پايين مي رود.

Arrow تركيبات كليد Ctrl :
Ctrl+q
در بعضي از برنامه ها
خروج است.
Ctrl+w
در اكثر برنامه هايي كه چند فايل را باهم باز مي كنند مثل
Ms-Word, كلا Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-internet Explorer, ... فایل باز شده جاری را می بندد.
Ctrl+e
جستجو در مسير جاري
.
Ctrl+r
تازه كردن صفحه معادل
كليد F5 و Refresh
Ctrl+y
وقتي كه يك عمل به عقب باز ميگرديم
(Undo) اين كليد ها يك عمل به جلو مي روند (Redo) البته در بعضي برنامه ها معمولا محصولات آفيس مايكروسافت اينگونه هستند .
Ctrl+i
باز كردن قسمت علاقه مندي
هاFavorites
Ctrl+o
باز كردن فايل جديد در اكثر برنامه ها ، معادل
File>Open
Ctrl+p
پرينت گرفتن در اكثر برنامه ها
.
Ctrl+a
انتخاب همه آيتم
ها.
Ctrl+s
در اكثر برنامه ها ذخيره فايل جاري
.Save
Ctrl+d
در اينترنت
اكسپلورر صفحه باز شده جاري را به علاقه مندي ها اضافه مي كند (معادل Favorites>Add to Favorites) و در ويندوز هم آيتم (آيتم هاي) انتخاب شده را پاك مي كند. (کمیاب آنلاین.کام)
Ctrl+f
جستجو
.
Ctrl+h
معادل
History (ابته در ويرايشگر نوت پد معادل Find / Replace است)
Ctrl+l
در اينترنت اكسپلورر معادل
File>Open است.
Ctrl+z
بازگشت به
آخرین عملیات انجام شده .Undo
Ctrl+x
انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه
کلیپبوردCut.
Ctrl+c
کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد
.Copy
Ctrl+v
فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد
.Past
Ctrl+b
پنجره سازماندهي علاقه
منديها (Organize Favorites) را باز مي كند.
Ctrl+n
در اينترنت اكسپلورر (تقريبا
تمامي مرورگرها) يك پنجره جديد باز مي كند.
Ctrl+F1
در اكثر برنامه ها ي مختلف
راهنماي برنامه را باز مي كند .
Ctrl+F4
باز كردن ليست پايين رونده
Address Bar در مرورگر اينترنت اكسپلورر و مرورگر ويندوز.
Ctrl+F10
باز كردن منو هاي بالاي
پنجره برنامه ها مثل File,Edit,....
Ctrl+BackSpace
موقع ويرايش متن همان كار
BackSpace را انجام مي دهد با اين تفاوت كه به جاي پاك كردن كاراكتر به كاراكتر كلمه به كلمه پاك مي كند.
Ctrl+5
معادل
Select All در اکثر ویرایشگر های متنی.
Ctrl+Home
درحالت ويرايش مكان نما را به اول صفحه انتقال مي
دهد.
Ctrl+End
درحالت ويرايش مكان نما را به آخر صفحه انتقال مي
دهد.
Ctrl+Insert
كپي آيتم(هاي) انتخاب شده در حافظه كليپ
بورد(Copy).

Arrow تركيبات كليد Alt :
Alt+A
باز كردن منوي علاقه
مندي ها و قرار گرفتن بر روي Add to Favorites
Alt+D
انتقال مكان نما به
Address Bar
Alt+F4
بستن پنجره جاري
.
Alt+Space Bar
معادل راست كليك بر روي نوار
عنوان پنجره جاري.
Alt+Esc
پيمايش بين پنجره هاي باز جاري
.
Alt+Tab
سوييچ
كردن بين پنجره هاي باز جاري.
Alt+BackSpace
در بعضی از ویرایشگرها معادل
Undo عمل مي كند (معمولا ويرايشگرهاي قديمي و تحت داس)
Alt+Home
در مرورگر اينترنت
اكسپلورر به صفحه خانگي پرش مي كند.
Alt+Right Arrow
معادل
Forward در مرورگر ویندوز.
Alt+Left Arrow
معادل
Back در مرور گر ويندوز.
Alt+Number
تركيب كليد
Alt به همراه زدن يك عدد از قسمت سمت راست صفحه كليد در حالت ويرايش يك كاراكتر معادل كد اسكي عدد وارد شده نمايش مي دهد . مثلا اگر Alt را نگه داشته و 789 را وارد كنيم پس از رها كردن كليد Alt اين كاراكتر نمايش داده مي شود : § .
Alt+Enter
متعلقات
(Properties) آيتم(هاي) انتخاب شده را نمايش مي دهد.
Alt+PrintScreen
از پنجره جاري يك عكس تهيه مي كند و به حافظه كليپ بورد
انتقال مي دهد.


Arrow
تركيبات كليد
Shift :
Shift+F10
معادل راست
كليك.
Shift+Del
پاك كردن كامل آيتم (هاي) انتخاب شده .يعني بدون اين كه به سطل
بازيافت انتقال يابد پاك مي شود.
Shift+tab
وارونه كاري كه
Tab انجام مي دهد.
Shift+Insert
فراخواني اطلاعات از حافظه كليپبورد
(Paste)

Arrow تركيبات WinKey :
خود
WinKey باز شدن منوي Start در ويندوز.
WinKey+E
باز كردن
My Computer در حالت Folders.
WinKey+R
باز كردن پنجره
Run.
WinKey+U
باز كردن پنجره
Utility Manager.
WinKey+D
نمايش دسكتاپ معادل
Show Desktop
WinKey+F
جستجو
.
WinKey+Ctrl+F
جستجوي يك كامپيوتر در شبكه
.
WinKey+L
قفل كردن
كامپيوتر .يا رفتن به حالت Swich User
WinKey+M
تمامی پنجره های باز را
Minimize مي كند.
WinKey+Shift+M
تمامي پنجره هاي
Minimize شده را Restore مي كند

 

دوشنبه 12/6/1386 - 12:5
پسندیدم 0
UserName