ضرب المثل 9
توسط : 24842484

مثال : آب در دست داري نخور .

معني : بسيار شتاب كن .

دوشنبه 12/6/1386 - 11:27
پسندیدم 0
UserName