ضرب المثل 8
توسط : 24842484

مثال : آب پاكي به دست كسي ريختن .

معني : كسي را از كاري به كلي نااميد كردن .

دوشنبه 12/6/1386 - 11:24
پسندیدم 0
UserName