ضرب المثل 7
توسط : 24842484

مثال : آب به هاون كوفتن .

معني : به كار بي نتيجه مشغول شدن .

دوشنبه 12/6/1386 - 11:20
پسندیدم 0
UserName