مثل شقایق مثل پرستو و مثل پروانه
توسط : paiesan
): مثل شقايق زندگى كن:كوتاه اما زيبا،مثل پرستو كوچ كن:فصلى اماهدفمند،مثل پروانه بمير:دردناك اما...عاشق
دوشنبه 12/6/1386 - 10:42
پسندیدم 0
UserName