من از خدامه . . .
توسط : عافی
 

من از خدامه كه نباشه دوري ،

 فقط دلم مي خواد بگي چه جوري؟!

از طرف : A-P

دوشنبه 12/6/1386 - 9:33
پسندیدم 0
UserName