مغز انسان
توسط : jadval
آيا ميدانيد که مغز انسان بيش از ساير اعضاي بدن كار ميكند و بيش از20% از انرژي بدن را مصرف مي كند؟
دوشنبه 12/6/1386 - 8:58
پسندیدم 0
UserName