خدا یا کمکم کن
توسط : mostafa2_gh
 

به حرفم کوش کن یا رب

به دردم گوش کن یارب

اگر بیهوده می گویم

مرا خاموش کن یا رب

دوشنبه 12/6/1386 - 8:57
پسندیدم 0
UserName