واقعیت
توسط : mostafa2_gh
 

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود

هنوزم یکی هست و همه هستن ولی  غیر از خدا کسی نیست

دوشنبه 12/6/1386 - 8:53
پسندیدم 0
UserName