وفای به عهد
توسط : jadval
آنانكه به عهد خود وفا مي كنند برگزيده ترين مردمانند
حضرت امير(ع)
ا

 

دوشنبه 12/6/1386 - 8:50
پسندیدم 0
UserName