بر خدا توكل كن
توسط : raki

 هيچ راهي براي آنكه از آينده با خبر شويم و بدانيم كه چه در انتظار ماست وجود ندارد پس اي نفس بر خدا توكل كن و صبر داشته باش همه چيز از جانب اوست كه ميرسد و اينچنين هر چه باشد نعمت است

دوشنبه 12/6/1386 - 3:50
پسندیدم 0
UserName