الهي! اي که نور تو چراغ
توسط : raki
الهي! اي که نور تو چراغ معرفت بيفروخت. از بود خود نديدم مگر بلا و از بود تو همه جود است و عطا
دوشنبه 12/6/1386 - 3:39
پسندیدم 0
UserName