آوردگان به همراهيم
توسط : raki
 آوردگان به همراهيم و پناه آوردگان به درگاهيم. بپذير و امانمان ده و صفاي دل و جانمان ده. مارا بخوان. مارا بخوان و در اين خواندن نام متبرک خود را لحظه اي پيش ديد
دوشنبه 12/6/1386 - 3:38
پسندیدم 0
UserName