خدا بخشنده است
توسط : raki
بايد بگويم که گنهکارم. ولي بايد اميدوار هم باشم، چون خوبي خدا خيلي بالاتر از اين حرف هاست. خدا بخشنده تر از اين هاست.
دوشنبه 12/6/1386 - 3:34
پسندیدم 0
UserName