داغ شقايق هاست
توسط : raki

 پراز داغ شقايق هاست آوازم براي تو تو را من با تمام انتظارم جستجو كردم ببين باقيست روي لحظه هايم جاي پاي تو اگر مومن، اگر كافر، به دنبال تو ميگردم كدامين جاده امشب ميگذارد سر به پاي تو؟ نشان خانه ات را از تمام شهر پرسيدم چرا دست از سر من برنميدارد هواي تو؟

دوشنبه 12/6/1386 - 3:15
پسندیدم 0
UserName