خداوندا...
توسط : raki
 خداوندا... تويى كه از دل دوستانت اغيار را بيرون كردى تا جز تو را دوست ندارند
دوشنبه 12/6/1386 - 3:6
پسندیدم 0
UserName