دوستی
توسط : mohsenpour
 
دوستی شايد عشقست که ميسازدو ميسوزد و
 شايد ترانه ايست که هر دم آوايش در
دل جاريست ليکن هر جه هست زيباست
دوشنبه 12/6/1386 - 2:42
پسندیدم 0
UserName