شعر
توسط : b2_nemishe
تو عطر تازه ي ياسي ، بيا به خانه ي من/ تو دست نرم بهاري بيا به كاشانه ي من/ بهشت بي تو ، بي معناست كنار خلوت دل/ من و توايم و بهشتي است كنج خانه ي من/
دوشنبه 12/6/1386 - 0:56
پسندیدم 0
UserName