کلامی از امام موسی صدر
توسط : mersad1

بنام نامی بزرگ

امروز باید لباس محبت دنیا را از تن بیرون نمود و زره جهاد و مقاومت پوشید و در افق طلیـعه فجر تا ظهور شمس به پیش تاخت و ضامن بقای خون شهیدان بود.

يکشنبه 11/6/1386 - 22:51
پسندیدم 0
UserName