روش حکومتی حضرت مهدی(عج)
توسط : drmgangineh
برنامه های امام عصر(عج) در بعد احتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی تجلی پیدا می کنند.
در حکومت جهانی مهدی موعود جهان سراسر از عدل و داد، صفا و دوستی، اخلاق الهی و اسلامی و ارزش های والای الهی در همه ی زمینه های عقیدتی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... است. دیگر از ظلم و ستم، تجاوز و غارت، بی بند و باری، جنایت و هر گونه تعدی حقوق و انحراف، خبری نیست.
این تجلی و حاکمیت نهایی حق، و این پیروزی همه جایی و جهانی عدالت، در زمان ظهور دوازدهمین امام معصوم محقق خواهد شد و جامعه مطلوب و شایسته اسلامی در سایه حکومت جهانی حضرت مهدی موعود برقرار می شود.
بعضی از نمونه ها و شاخصهای زمان حکومت جهانی حضرت مهدی به شرح زیر است.
1- توحید سراسری در همه زمینه ها: توحید در حکومت و ساست و دین و قانون و در یک کلمه توحید در تمام زمینه ها که شالوده اساسی یک حکومت درخشان است، در حکومت حضرت مهدی تحت رهنمود های آن بزرگمرد الهی پدیدار می شود، امام صادق(ع) فرمودند: قاعم(عج) همه دین را در همه عالم آشکار می سازد.
امام باقر(ع) فرمودند: حکومتهای باطل نابود شود، حکومتش شرق و غرب را فرا گیرد، دین خدا به وسیله قائم زنده گردد و بدعتها و باطل ها نابود شود.
امام کاظم(ع) فرمودند: در تمام نقاط مشرق و مغرب کسی باقی نمی ماند جز اینکه معتقد به یکتایی خداست.
خلاصه، اسلام با تمام قوانین به صورت کامل و جامع و با کمال قاطعیت به دست مبارک امام عصر اجرا می شود.
2- پیشرفت عظیم علم و دانش: شکی نیست علو و دانش و رشد فکر و فرهنگ نقش بسزایی در تکامل انسان دارد و بسیار از مشکلات سر راه تکامل را رفع می کند، در عصر انقلاب جهانی مهدی یکی از امور، پیشرفت عجیب علوم در تمام زمینه ها است.
امام صادق(ع) فرمودند: اگر ظرفیت علمی بشر 72 حرف باشد تا آن روز فقط دو حرفش را شناخته اند، اما در زمان ظهور بتدریج همه 72 حرف شناخته خواهد شد.
این پیشرفت در تمامی علوم انسانی، علوم صنعتی و اقتصادی و غیره نیز پدید خواهد آمد.
پیامبر(ص) فرمودند: نهمین امام از فرزندان امام حسن(ع) قائم ایشان است و تمامی زمین را از عدالت و دادگری می آکند، پس از آن که از ظلم و جور پر شده باشد و سراسر عالم را از علو و دانایی بهره مند می سازد، پس از آن که جهل و نادانی گرفتار آمده باشد.
خلاصه: پیشرفت فناوری و صنعت بخصوص صنایع حمل و نقل و ارتباطی در آن عصر چنان خواهد بود که قاره های بزرگ جهان عملا به صورت چند شهر نزدیک به هم در می آیند، و شرق و غرب حتی حکم یک خانه را پیدا می کند و مشکل زمان و مکان به کلی حل خواهد شد.
3- بهره برداری از منابع طبیعی و خدادادی: در زمان حکومت جهانی مهدی موعود(عج) به برکت آن، آسمان سخاوتمندانه می بارد و زمین حاصل می دهد و محیط، محیط عدالت و آزادی می گردد و زمین از هر جهت آباد می شود. چنان که در روایات معصومین به این مطلب اشاره شده است که فرموده اند: برکات از آسمان و زمین فرو می ریزد، و زمین بهترین حاصل خود را بیرون می دهد، درختان تمام میوه خود را می آورند، محیط زمین سر سبز و خرم و عطر آگین می شود.
امام صادق(ع) فرمودند: هنگامی که قائم ما قیام کند حکومت را بر اساس عدالت قرار می دهد و ظلم و جور در دوران او بر چیده می شود و جاده ها در پرتو وجودش امن و امان می گردد. زمین برکاتش را خارج می سازد. هر حقی به صاحبش می رسد. در این هنگام، زمین گنجهای خود را آشکار می سازد.
يکشنبه 11/6/1386 - 20:27
پسندیدم 0
UserName