غم
توسط : mahsa_abi

من که غم را با تو قسمت کرده بودم

رفاقت را رعایت کرده بودم

نمی دانستم که بی مهری

وگرنه از همان اول رهایت کرده بودم

يکشنبه 11/6/1386 - 19:39
پسندیدم 0
UserName