طبیب!!!
توسط : mahsa_abi

گفته بودی که طبیب دل بیمارانی

پس طبیب دل من باش که بیمار تو ام...

يکشنبه 11/6/1386 - 19:7
پسندیدم 0
UserName