عصر ایمان
توسط : mersad1

بنام نامی آن یگانه پاک

سلام و تحیت

تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد.

حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد.

 

يکشنبه 11/6/1386 - 18:59
پسندیدم 0
UserName