نمیتونم ...
توسط : 2004 oghab

اگه تونستی آتش رو ببوسی

قطرههای بارون رو بشماری

برف رو سیاه کنی

پر کلاغ را سفید کنی

یک نفس عمیق زیر دریا بکشی

اون وقته که میتونم فراموشت کنم

                                                                                      

يکشنبه 11/6/1386 - 18:31
پسندیدم 0
UserName