ضرب المثل
توسط : mohsen_yahoo

 

 

بیماری سوار بر اسب می اید وسوار بر لاکپشت می رود.یانکی 
يکشنبه 11/6/1386 - 17:4
پسندیدم 0
UserName