ضرب المثل
توسط : mohsen_yahoo

 

وقتی نخ دراز باشد،بادبادک خیلی دور پرواز می کند.چینی
يکشنبه 11/6/1386 - 17:3
پسندیدم 0
UserName