ضرب المثل
توسط : mohsen_yahoo

 

متملق می خواهدتحقیر کند یا فریب دهد.چینی
يکشنبه 11/6/1386 - 17:2
پسندیدم 0
UserName