ضرب المثل
توسط : mohsen_yahoo

 

بزرگترین گناه این است که کناه را نشناسیم.طبرستانی
يکشنبه 11/6/1386 - 16:56
پسندیدم 0
UserName