بهترینم
توسط : mostafa2_gh
 

تواي ای زیباترین زیبای دنیایم

تو ای شهزاده خوشبخت کاخ سرد ویرانم

به دنبال تو می گردم که شاید دست در دستت دهم آخر

و حس خویش را با یک نوای عشق و خنده باز بیان سازم

تو ای تنهاترین همساز این سازم

بزن با من تو عشقم را

که شاید بار دگر یاد آرم عهد پاکم را

و در دریای این عهد غوطه ور گردم

و بار دیگر این دستان تو باشد که من را

تا به ساحل آورد و با عشق پیوندم زند بر قلب جانت

دوستت دارم تو ای تنهاترین رو یایم

                                  دوستت دارم .....

                                      تقدیم با عشق

يکشنبه 11/6/1386 - 16:51
پسندیدم 0
UserName