شعر
توسط : mostafa2_gh
  با سيم نازمژهات يه عمر گيتارميزنم

نگاهتوكوك نكني من خودمو دار ميزنم

چشمات اگه رو پنجره طرح ستاره نزنن

دست خودم نيست دلمو به دروديوار ميزنم

يکشنبه 11/6/1386 - 16:50
پسندیدم 0
UserName