حدیث
توسط : mohsen_yahoo

 

امام صادق(ع):تا سه سائل را غذا بدهید؛ پس از آن مختارید، اگر خواستید، بیشتر بدهید وگرنه، وظیفه آن روز خود را انجام داده اید.
يکشنبه 11/6/1386 - 16:40
پسندیدم 0
UserName