حدیث
توسط : mohsen_yahoo

 

 

امام صادق(ع):هر گاه مردی دست نیاز سوی من دراز کند در رفع نیاز او می شتابم؛ زیرا می ترسم کار از کار بگذرد واقدام من در کمک به او دیگر به کارش نیاید. 
يکشنبه 11/6/1386 - 16:39
پسندیدم 0
UserName