سخنان بزرگان
توسط : mohsen_yahoo

نادر ترین و لازم ترین شجاعت انسان صبر است."برنارد دوسن پیر"

يکشنبه 11/6/1386 - 16:27
پسندیدم 0
UserName