سخنان بزرگان
توسط : mohsen_yahoo

یک روز زندگی با روشن بینی بهتر از صد سال زندگی در تاریکی است."بودا"

يکشنبه 11/6/1386 - 16:26
پسندیدم 0
UserName