ماه و سنگ
توسط : __LikeMoon__
 

ماه و سنگ 

اگر ماه بودم به هر جا که بودم

سراغ تو را از خدا میگرفتم 

وگر سنگ بودم به هر جا که بودی

 سر رهگذار تو جا میگرفتم 

اگر ماه بودی به صد ناز شاید

شبی بر لب بام من مینشستی 

وگر سنگ بودی به هر جا که بودم

مرا می شکستی 

مرا می شکستی

 

                                               

يکشنبه 11/6/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName