...
توسط : ياس كوچك

آهای اهالی شهر...

حرف و سخن زیاده...

حال همه گرفتست...

حرف دلا زیاده...

تا به کسی میرسی...

ناله و دلواپسی...

وقتی میپرسی چرا.....

داد میزنه بی کسی... بی کسی...

يکشنبه 11/6/1386 - 13:50
پسندیدم 0
UserName