سلام...
توسط : ياس كوچك

سلام...

یه سلام و سه نقطه... ولی ایندفه میگم معنی سه نقطه چیه....

عشق...

محبت...

مهربونی...

يکشنبه 11/6/1386 - 13:44
پسندیدم 0
UserName