كنستانتين
توسط : alkapon

داده از كف صبر و از خود اختيار خويش را

بي هوا گم كرده ام زين ره ديار خويش را

بين ما سنگ نفاق افكند دشمن آنچه خواست

چشمه گم كرده ست راه رودبار خويش را

پر زند هر سو به شرق و غرب، بلبل، بي نوا

تا بيابد از هواي خوش بهار خويش را

يکشنبه 11/6/1386 - 13:0
پسندیدم 0
UserName