كنستانتين
توسط : alkapon

بسته ام از جهانيان ، بر دل تنگ خود دري

تا نكنم به هيچ كس ، گوشه ي چشم خاطري

يکشنبه 11/6/1386 - 12:55
پسندیدم 0
UserName