پاره ای از سخنان حکمت آموز حضرت علی(ع) از نهج البلاغه38
 

  ازعدالت نبود

 حکم نمودن به

 گمان

يکشنبه 11/6/1386 - 11:46
پسندیدم 0
UserName