يه پيامك از طرف خدا...
توسط : mary320960


آنگاه که دوست داری همواره کسی به ياد تو باشد به ياد من باش که من هميشه به ياد تو ام!
از طرف بهترين دوست تو ":خدا"
سوره ی بقره آیه ی 152

"فاذکرونی اذکرکم..."

يکشنبه 11/6/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName