ازسمت مشرق هدایت
توسط : haji bina

باسمه تعالي
ازسمت مشرق حقيقت
و-خ:چهارمحال بختياري
توميآيي
ازسمت مشرق حقيقت
وهرچه صبح كاذب است
از هرم نقسهايت خجل ميشوند
تمام شب ميگريزد
وشمشيرهاي سينه سوز
تسليم تو ميشوند
غبارهاي دروغ ونيرنگ
برزمين مي افتند
وذهن تمام غزلها
پرميشود از نرگس و سبزه
وتمام فصل ها
براي ديدن محراب چشم هاي تو
قيام مي كنند
شب
با صد پياله نياز و راز
درصف ديداركنندگان تو
آنگاه
تمام پرش ها هورا مي كشند
وكودكان كوچه هاي غريبي
بايك بغل شقايق آشنايي
خورشيدرابه بازي فراميخوانند
وماه
آن سوتر
در نوبت سلام به تو مي ايستد.
+++++++++++++++++
معلم بلاگ
Moallemblog

يکشنبه 11/6/1386 - 8:39
پسندیدم 0
UserName