امانت و وفا و نیکی
توسط : mohsenpour
 

         در سه مورد عذر کسی پذیرفته نمی شود:ادای امانت و وفای به عهد و نیکی به پدر و مادر؛ خواه نیکو کار باشند یا بدکار.              امام صادق(ع)

 

يکشنبه 11/6/1386 - 7:49
پسندیدم 0
UserName