محبت
توسط : حسرت

محبت را به هیچ چیز تشبیه نمی توان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر ولطیف تراز محبت نیست(سمنون محب)

يکشنبه 11/6/1386 - 1:26
پسندیدم 0
UserName