نورعشق
توسط : حسرت

عشق نوراست که هرچه درمسیرش قراربگیرد-ازجمله قلب ها را-ازخود روشن می سازد(باربارا دی آنجلیس)

يکشنبه 11/6/1386 - 1:16
پسندیدم 0
UserName