هوای دل
توسط : حسرت

هرگاه دلت هوایم را کرد"به آسمان بنگر وستارگان را ببین که همچون دل من در هوایت می تپند

يکشنبه 11/6/1386 - 0:52
پسندیدم 0
UserName