حجاب
توسط : manodeltang

- دختری را دیدم که دندان نجابتش را می کشید و همه برای او هورا می کشیدند ** بعد از مدتی دندان مصنوعی "ندامت" بر دهان گذاشته بود و آدامس "حسرت" می جوید

- بد حجاب محتاج یک نگاه است.

- کسی که از درون خالی است، از برون خودنمایی می کند.

- حجاب محدودیت نیست، مصونیت است.

- اگر بی حجابی تمدن است پس حیوانات متمدن ترین مخلوقات خدایند.

يکشنبه 11/6/1386 - 0:36
پسندیدم 0
UserName