چقدر عجیبه
توسط : حسرت

چقدر عجیبه:تا وقتی مریض نباشی کسی برات گل نمی یاره تا فریاد نزنی کسی به سویت باز نمی گرده تا گریه نکنی کسی نوازشت نمی کنه تا قصد رفتن نکنی کسی به دیدنت نمیاد وتا وقتی که نمیری کسی تو رو نمی بخشه

يکشنبه 11/6/1386 - 0:15
پسندیدم 0
UserName